อลิส เลิศเศรษฐสกุล CEO&CO-FOUNDER DR.ALICE GROUP

DR. ALICE GROUP THAILAND

บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยกลุ่มแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม ปัจจุบัน ประกอบกิจการเป็นโรงงานผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM/ODM) แบบ One Stop Service (วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ดําเนินการยื่นจดเลข ทะเบียนองค์การอาหารและยา ดําเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP สากล และดําเนินเรื่องศุลกากรนําเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ) และประกอบ กิจการขายตรงในแบรนด์สินค้าของบริษัทเองดังนี้


New Arrival

Special Offer

 

CANNABIS
ราคาปกติ จาก 6,900 บาท / Set
ลดพิเศษเหลือเพียง 990 บาท / Set

สั่งซื้อสินค้า โทร. 094-473-9999

ส่งฟรีทั่วไทย!!!
***สินค้ามีจำนวนจำกัด


What We Do

Our Services

ประกอบกิจการเป็นโรงงานผู้รับจ้างผลิต (OEM/ODM) สินค้าในกลุ่มประเภท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements)

ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสําอาง เวชสําอาง (Cosmetics)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรและสปา (OEM/ODM Herbs and Spa)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร ชาและกาแฟ (Food Tea and Coffee)

ผลิตภัณฑ์น้ําดื่ม (OEM/ODM Water Product)


What We Sale

Our Products

ประกอบกิจการขายตรงในแบรนด์ของบริษัท ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์เดีย Cordear

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอพราวด์ BIOPROUD

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย Sawasdee Thai Herb

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง EVERDEARS

ผลิตภัณฑ์สปาไทย Sakultala

ผลิตภัณฑ์น้ําดื่ม ลาฟัว L'eau Froide


 

จากประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ทําให้โรงงานได้รับรางวัลและได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล จากทั่วโลก อาทิเช่น โรงงานมาตรฐาน GMP สากล, HACCP รวมไปถึงรางวัล SME Provincial Champions Award

นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้านความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และการพัฒนานวัตกรรมให้สินค้ามีคุณภาพ บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก และได้ดําเนินการผลิตสินค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศไปแล้วมากกว่า 1,000 แบรนด์ ปัจจุบันบริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จํากัด จึงเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างครบวงจร สามารถจําหน่ายและส่งออกในนาม Products of Thailand ไปทั่วโลกได้อย่างมีคุณภาพและมี ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด