Products

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์เดีย Cordear

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอพราวด์ BIOPROUD

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง EVERDEARS

 

เทอร์ร่า น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100%  จากแหล่งกำเนิดภูเขาไฟที่มีอายุยาวนานกว่า 800,000 ปี
ผ่านการสะสมแร่ธาตุตามธรรมชาติตามชั้นหินภูเขาไฟที่มีความสลับซับซ้อน อันเกิดจากหินลาวาตามหลักภูมิศาสตร์ธรณีวิทยา
ทำให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์
ซัลเฟตและไบคาร์บอเนต 
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล

เทอร์ร่าจึงเป็นน้ำแร่ธรรมชาติแท้ที่มาจากชั้นใต้หินภูเขาไฟอย่างแท้จริง ส่งต่อคุณค่าจากธรรมชาติ สู่ผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกได้อย่างมีประโยชน์และคุณค่าต่อร่างกายสูงสุด อุดมด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดื่มได้เป็นประจำทุกวัน